Om Mediathor
Mediathor tilbyr personlig webdesign til lave priser i Bergen

"Oss" er bare "jeg" .Mediathor er enkeltmannsforetak. Denne enkeltmannen er Thor Bertelsen.
Jeg er nyutdannet Bachelor i Informasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen, med knallkarakterer såklart.
Å bruke datamaskin til kreativt arbeid har jeg gjort i 10 år. De siste årene har jeg laget websider for flere firma og organisasjoner i Bergen. Kjennemerket mitt er å skreddersy rimelige websider.

Fag ved UiB
INFO100 Innføring i informasjonsvitenskap (med HTML/XML og php)
INFO102 Diskrete strukturer (Mengdealgebra mm. til it-matematisk fundament)
INFO112 Informasjonssystemer (Metoder, Modeller, UML ++)
INFO113 Utvalgte emner i Informasjonssystemer
INF100 Programmering i Java på mat.nat
INFO122 Databaser (Teoretisk & praktisk v SQL og Oracle)
INFO123 Utvalgte databaseemner
INFO124 Datastøttet kulturformidling (med PHP og MySQL)
INFO211 Informasjonssystemer
INFO161231 Programutvikling
Pluss litt Humanistisk informatikk og litt sosialøkonomi.

Jeg har peiling på Java(swing, applets, J2EE JSP), HTML, XML, ASP, PHP, MySQL, Oracle, UML, (E)ER, design Patterns og masse mer som kan virke kjedelig men er ganske gøy.